26.5.2012

V žaltáři došlo k několika významnějším opravám chybně umístěných akcentů (jeden chyběl v doxologii kantika Dan 3-III; další hyzdil kantikum Zj 4; poslední byl spíše schovaný v Žalmu 22).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.