20.5.2012

Přidávám oficium slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Sice úplně nezapadá do aktuálního "edičního plánu", ale je to slavnost a "přebije" letos jednu neděli v mezidobí. Od základu jsem předělal antifony invitatoria ze společných textů o apoštolech. (Původní verze mi na svátek sv. apoštola Matěje zkazila ráno :) ) Později večer jsem zrevidoval oficium slavnosti Seslání Ducha svatého.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.