19.5.2012

Přidán (dosud velmi nekompletní, s neřešeným zlomem stránek, ...) zpěvník Nešporní zpěvy: 2. nešpory některých slavností upravené tak, aby byly dobře použitelné např. i ve farnostech.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.