5.5.2012

Provedl jsem poměrně důkladnou revizi zpěvů pro slavnost Nanebevstoupení Páně a připravil jsem vlastní texty o sv. Janu Sarkandrovi, i když ho letos neslavíme.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.