27.4.2012

Antifony pro dobu velikonoční: dokončen feriální cyklus antifon k žalmům. Protože ale vznikly ve velkém nadšení a velkou rychlostí, nabádám k opatrnosti. V příštích týdnech jistě budou předmětem menších i větších úprav.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.