7.4.2012

Po dvou měsících je tu nová verze žaltáře. Kromě toho, že odstraňuje některé chyby, přináší dvě vylepšení: problematické (neprakticky krátké) verše už nejsou označeny poznámkou pod čarou, ale marginální značkou - je tedy lépe vidět, na který verš je třeba dát pozor. Další vylepšení "stálo život" žaltář pro slavnosti a svátky: ten se stal zbytečným, protože žaltář nyní dobře splní jeho funkci. Zjistil jsem, že žalmy svátečního žaltáře jsou až na několik málo výjimek obsaženy i v cyklu "běžného" žaltáře. A tak jsem k "běžnému" žaltáři připojil Index svátků a těch několik málo výjimečných žalmů a kantik a žaltář zvládne jak svou všední úlohu, tak nyní i novou sváteční.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.