5.2.2012

Nový materiál pro Svatý týden. Obsahuje zatím zpěvy společné pro celý týden a vlastní antifony Květné neděle. Zrušil jsem starý materiál s modlitbou uprostřed dne ve Svatém týdnu - jeho obsah je ve výše zmíněném beze zbytku zahrnut.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.