4.2.2012

V nedělním antifonáři jsem provedl zlom stránek. (Podle pravidel, že žádný nadpis ani rubrika nemá být na jiné stránce než text, ke kterému se vztahuje, a antifona nemá být posledním obsahem dvoustránky.) Upravil jsem také vzhled not (klíč je u delších zpěvů jen na první řádce; úspornější odsazování; na koncích řádek jsou 'custodes'; elegantnější předznamenání s udáním modu a typu zpěvu;). Kantikum ze Zj 19 je odteď notované. Postní responsoria mají uvedený modus a byla odstraněna některá přebytečná prodloužení not.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.