22.1.2012

Přidávám antifony pro 4., 5. a 6. neděli v mezidobí. V žaltáři, svátečním žaltáři a nedělním antifonáři jsem opravil některé nedostatky, hlavně chybně umístěné akcenty a vadnou doxologii u kantika "Všechna díla Páně...".

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.