20.1.2012

Připravil jsem přehled obsahující začátek kantika Magnificat ve všech modech. Materiál ke kompletáři je rozšířen o zpěvy velikonočního oktávu a doby velikonoční. (A tak jsem zrušil dosud samostatný materiál s velikonoční antifonou kompletáře.) Nový svazek Antifonáře k Denní modlitbě církve přináší (zatím ve velice hrubé podobě) texty pro slavnosti a svátky.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.