16.1.2012

"Mimo ediční plán" jsem připravil oficium svátku Uvedení Páně do chrámu. V žalmu 136 jsem opravil chyby (jeden zapomenutý nadbytečný řádek a dva chybně umístěné akcenty).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.