26.12.2011

V materiálu pro slavnost Narození Páně jsem upravil antifonu k Magnificat 1. nešpor ze dne slavnosti a antifonu k invitatoriu a k polední modlitbě. Dále jsem odstranil jednu přebytečnou antifonu a antifonu invitatoria přesunul na logičtější místo.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.