23.12.2011

K adventním antifonám jsem přidal antifony k žalmům pro zítřejší ranní chvály. Při té příležitosti jsem pro 24.12. vytvořil samostatnou sekci a přesunul do ní noty, které zatím byly nepříliš systematicky umístěny v sekci antifon k Benedictus pro dny předvánočního týdne. Žaltář byl rozšířen o třetí týden.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.