6.12.2011

Připravil jsem první ukázku žaltáře. Zároveň jsem odstranil materiál s označkovaným textem kantik z evangelií - ten je teď obsažen v žaltáři. Ke grafické úpravě žaltáře (zejm. k přehlednosti, čitelnosti a čitelnosti při zpěvu) prosím laskavé příznivce webu o trochu zpětné vazby.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.