21.11.2011

Antifony ze žaltáře postihla změna čtyř antifon (út a čt 1.t., ne 2.t.) a drobné úpravy řady dalších. V kantiku prvních nedělních nešpor jsem doplnil informaci o isonu.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.