17.11.2011

Upravil jsem uspořádání souboru adventních antifon a doplnil antifony ke kantikům z evangelií pro 3. a 4. neděli adventní a antifony k Benedictus pro dny předvánočního týdne.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.