26.10.2011

Plný nadšení, že konečně spolupracuje i program lilypond-book, který se mi dlouho vzpouzel, zveřejňuji své ošklivé káčátko: začátek antifonáře ke kompletáři. Samozřejmě ho v následujících týdnech doplním o zatím chybějící obsah a pokusím se výrazně zdokonalit vzhled, který je skutečně tragický.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.