15.10.2011

Změněna jedna antifona pro neděli 1. týdne žaltáře. Přidány další antifony pro slavnost Narození Páně - dokončil jsem oficium ze dne slavnosti a začínám pracovat na oktávu.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.