9.10.2011

Změněno 7 antifon z cyklu antifon ze žaltáře (z ne, po, út a so 4. týdne). Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne a nešpory (ty ale zatím zůstávají nekompletní) slavnosti Narození Páně. (Jedna z nově zpracovaných vánočních antifon už má jednu melodii - a považuji ji za krásnou - v rok starém materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční - ta ale nebere tónový materiál z žádné církevní stupnice a není možné zpívat ji s žalmem na chorální nápěv, pročež jsem napsal melodii další.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.