29.9.2011

Provedl jsem větší zásahy do cca 8 antifon a drobné kosmetické úpravy na řadě dalších. (Těžiště změn je ve feriálních antifonách, úprav v nedělních antifonách a antifonách ke kantikům z evangelií je nepatrně.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.