24.9.2011

Chorální invitatorium dostalo první nápěv pro žalm 95 (modus I, differentia D). Přidal jsem responsoria pro čtvrtek, pátek a sobotu lichých týdnů a z těch hotových předělal ta, která měla nápěv v modu IV, na modus VI, protože jsem si ve starých antifonářích všiml zákonitosti, která mi předtím unikla. (Že totiž jeden nápěv je pro férie a druhý pro neděle.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.