17.9.2011

Po delší době jsem opět sáhl na kompletář a přepracoval antifony pro středu, čtvrtek a pátek. Dále jsem nahradil tři antifony z úterý 3. týdne (z toho jedna je společná s úterým 1. týdne).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.