16.9.2011 (sv. Ludmila)

Další kousek práce na antifonách: dotkl jsem se neděle 3. týdne (responsoria - společná i pro neděli 1. týdne - a 2 antifony) a pondělí 3. týdne (3 antifony). Kromě toho jsem změnil koncepci materiálu responsoria a začal místo universálních nápěvů pracovat na cyklu feriálních responsorií ze žaltáře. Zatím jsou hotová první dvě responsoria.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.