7.9.2011

Po jedné antifoně jsem nahradil v úterý 1. t., pondělí a středě 2. t. V několika dalších dnech upraveno členění antifon a délky not. Jako vůbec první text s označenými přízvuky potřebnými pro zpěv psalmodie přidávám text evangelních kantik Benedictus a Magnificat. Pokud dostanu povolení od ČBK, rád bych časem připravil podobně označkovaný celý cyklus žaltáře.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.