3.9.2011

Na svět přišel první materiál ze společných textů o svatých věnovaný Panně Marii. Zrevidoval jsem antifony ze žaltáře pro středu, čtvrtek, pátek a sobotu 2. týdne - jde především o úpravy délek not a členění antifon, v jednom případě jsem opravil špatně udaný nápěv žalmu (čtvrtek 2.t., ranní chvály, 1. ant.) a jednou doplnil chybějící b v předznamenání (pátek 2.t., modlitba uprostřed dne, 1. ant.). Kdyby si někdo chtěl opravené stránky tisknout, tak doporučuji počkat, protože druhý týden žaltáře se vrátí až za tři týdny a do té doby bych některé antifony rád upravil zásadnějším způsobem.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.