18.8.2011

Přidal jsem antifony pro středu 2. týdne. Vedle toho jsem opravil několik překlepů, doplnil u některých dnů zapomenuté antifony ke kantikům z evangelií. Jedno responsorium (neděle 2. a 4. týdne) a několik antifon jsem nahradil.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.