12.8.2011

Tož naposledy z Erfurtu: U antifon i nedělních antifon jsem provedl pouze kosmetickou úpravu: každý den začíná na nové stránce a na každé stránce dole je datum poslední aktualisace souboru (obojí je praktické s ohledem na testy, aktualisace a synchronisaci elektronické a tištěné verze). Vedle toho jsem také doplnil antifony a responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.