2.8.2011

V antifonách pro neděle opět došlo k řadě změn (v neděli 2. týdne). Přibyly antifony pro čtvrtek a pátek 1. týdne. Kromě toho bych rád upozornil na nový odkaz na slušnou hromádku materiálů k liturgii hodin od dominikánů.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.