29.7.2011

Maličká oprava v antifonách ke kantikům z evangelií. Z nedělních antifon jsem vyňal "bulharské" antifony ke kantiku z Fp a přesunul je k příslušnému kantiku. Místo nich jsem složil nové, které stylově ladí se zbytkem antifon. Dále jsem přidal dvě antifony ke kantiku ze Zj 15 a zcela nový materiál - karpatský nápěv pro žalm 51 a čtyři antifony k němu.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.