21.7.2011

Druhý příspěvek k sanktorálu, stejně osobní jako ten první: jméno sv. Marie Magdalény, kterou si zítra připomeneme, nosí moje nejstarší a zároveň nejmladší :) sestra.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.