18.7.2011

Zrevidoval jsem (dílem upravil, dílem nahradil) řadu antifon především z neděle 4. týdne a přidal kompletní řadu antifon pro středu 1. týdne a antifony ranních chvál pro čtvrtek 1. týdne.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.