14.7.2011

Tři zbrusu nové antifony - a několik antifon z neděle 1. a 3. týdne prošlo zásadní revizí. V kompletáři doplněna k vzorci psalmodie intonace. Přidány nápěvy pro úvodní verš.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.