6.7.2011

Rozhodl jsem se po zkoušce z listu Římanům pro trochu relaxace a přepsal do počítače v posledních týdnech vzniklé feriální antifony ke kantikům z evangelia, jakož i řadu úprav na antifonách ze žaltáře.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.