20.6.2011

Nedělní antifony prodělaly změnu mnoha žalmových nápěvů, neboť jsem v Antiphonale monasticum konečně našel, co jsem od začátku hledal, totiž jasné vysvětlení, podle jaké logiky se k antifoně vztahuje zakončení verše žalmu. Antifony ze žaltáře zasáhla tato změna pochopitelně také a navíc přibyly čtyři nové antifony. Invitatorium bylo obohaceno o tři aktuální antifony (slavnosti Páně v liturgickém mezidobí) a je nyní na formátu A4 jako všechny ostatní noty.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.