14.6.2011

V kompletáři jsem nahradil tři antifony (neděle 2., pondělí, úterý) jinými, které lépe ladí s nápěvem žalmu. K antifonám ze žaltáře přibyl zbytek antifon pro pondělí prvního týdne a závdavek pro úterý téhož týdne. Nový materiál - nedělní antifony - obsahuje antifony a responsoria ze žaltáře pouze pro neděle. (Ty samé antifony, které jsou v materiálu antifony ze žaltáře.) Všechny ostatní noty, které jsou zvýrazněné jako dnes aktualisované, prodělaly pouze změnu stylu notace - obsah se nezměnil. Proč ke změně došlo, jsem vysvětlil na blogu.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.