3.6.2011

Doplnil jsem dvě antifony invitatoria a všechny antifony, které ještě chyběly neděli čtvrtého týdne žaltáře v materiálu antifony ze žaltáře. V notovém sešitě mám připravená ještě responsoria pro neděli prvního týdne, ale Rechenzentrum Universität Erfurt brzy zavírá :)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.