26.5.2011

Malý nový materiál pro modlitbu uprostřed dne v době velikonoční - obsahuje jen nápěvy pro verše (antifona je už dlouho k disposici, je v materiálu pro kompletář). Přírůstky zaznamenaly antifony ze žaltáře: neděle 3. týdne je nyní kompletní a pro neděli 4. týdne jsou hotové 1. nešpory. U velikonočních responsorií jsem pouze změnil pořadí not, aby bylo stejné jako u dalších podobných materiálů (nejdřáv neděle, pak všední dny).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.