25.2.2011

Doplnil jsem k invitatoriu antifony pro dobu postní a velikonoční. (Tak je, co se invitatoria týče, dokončen cyklus temporálu.)

github