26.12.2010 (svátek Svaté rodiny)

Obsah webu jsem pro lepší přehlednost rozdělil na více stránek. Přibyly dva nové odkazy a úplně nová sekce věnovaná knižním publikacím.

github