Noty ke stažení > Vedlejší produkty > Zvláštní nápěvy pro kantika a žalmy

kompletář - Simeonovo kantikum s antifonou

Stáhnout: kompletar_pisn.pdf [72 kB]

Překvapeně jsem si všiml, jak mnoho parafrázovaných textů z kompletáře obsahuje píseň Vždycky se sluší modliti, zařazená v českém breviáři jako čtvrteční hymnus kompletáře. (Píseň podle údajů v hymnáři pochází z jednoho kancionálu ze 17. stol. - je možné, že tehdy byla složena jako "kompletář pro laiky", vědomě čerpající látku z textů oficia.) Chopil jsem se sloky, připomínající antifonu Opatruj nás, Pane, když bdíme, poupravil jsem text, aby obsahově více odpovídal antifoně, melodii, aby textu nečinila příliš mnoho násilí, a vytvořil jsem jednoduchý nápěv pro verše kantika.

Materiál je spíše pro radost, na hraní, jako inspirace, jak se někdy dají zpěvy pro oficium tvořit (resp. nacházet), než pro opravdové liturgické využití.

(Mimochodem, Wagner v Einführung in die gregorianischen Melodien uvádí, že některé z nejstarších gregoriánských zpěvů tradují zlomky melodií populárních římských písní, které se jinak nedochovaly. "Ukrást" kus písničky a udělat z něj antifonu tedy není římské liturgii cizí :) )

Zdroj na githubu | Přehled změn | RSS změn | Počet stažení: 403