Noty ke stažení > Žaltář a společné nápěvy

invitatorium (chorální)

Stáhnout: invitatorium_choralni.pdf [743 kB]

Tento materiál obsahuje nápěvy žalmu 95 pro předzpěváka. Antifony invitatoria jsou mezi antifonami ze žaltáře a v materiálech pro liturgické doby a svátky.

Nápěvy žalmu 95 zatím nejsou hotové, vznikají pomalu a nemusí se každému líbit. Kde předzpěvák nemá nápěv žalmu v příslušném modu nebo se připravený nápěv nelíbí, ať zpívá žalm na běžný nápěv, na který se zpívají žalmy v hodinkách, a každou strofu (po antifoně) začne initiem.

Předmluva k Liber hymnarius (Solesmes 1983) uvádí, že invitatoria v modech I a VIII "in genuina traditione gregoriana minime inveniuntur". To, že jsem jako první pro český text adaptoval nápěv modu I z trapistického antifonáře, je dáno jednak tím, že jsem v té době neměl o této skutečnosti potuchy, jednak tím, že k dórské tónině jaksi přirozeně tíhnu a kdybych se v ní snažil antifony invitatoria programově neskládat, bylo by to nesmyslné plýtvání energií.

Související články:

Zdroj na githubu | Přehled změn | RSS změn | Počet stažení: 661