AR1912
Antiphonale Romanum 1912 (Antiphonale sacrosanctae romanae ecclesiae pro diurnis horis, Romae 1912; pdf ke stažení na webu CMAA) - oficiální vydání chorálních nápěvů pro denní hodinky po breviářové reformě Pia X.
BP1502
Breviarium Pragense 1502 (Liber horarum canonicarum secundum veram rubricam Ecclesiae pragensis, Norimberk: Stuchs 1502) - tištěné vydání předtridentského pražského breviáře
CMAA
Church Music Association of America
ČBK
Česká biskupská konference
ČEP
Český ekumenický překlad (bible)
ČLP
Český liturgický překlad (bible)
KNA
Karmelitánské nakladatelství
LK ČBK
Liturgická komise České biskupské konference
MCM
Matice cyrilometodějská
SC
Sacrosanctum concilium - konstituce Druhého vatikánského koncilu o posvátné liturgii
VPDMC
Všeobecné pokyny k Denní modlitbě církve (pdf ke stažení na webu liturgie.cz po přihlášení; oficiální vydání v prvním svazku čtyřsvazkového vydání breviáře; otištěno též v publikaci Dokumenty liturgické obnovy, Olomouc: MCM 1994)
VPŘM
Všeobecné pokyny k Římskému misálu
VÚDMC
chybná zkratka ve starších článcích; viz VPDMC

Rukopisy jsou obvykle citovány sigly podle standardu RISM (protože vypisování dlouhých názvů knihoven nemá nikdo rád).