Na blogu přibývají články již několikátým rokem. Zatímco některé dávaly smysl snad jen samotnému autorovi a mnohé další byly ryze časové a dnes již nejsou aktuální, jsou tu i takové, které jsou stále aktuální a může být užitečné si je přečíst. Níže se nabízí tematicky roztříděný výběr některých z těch, které za takto stále platné považujeme.

Kromě tohoto výběru se pozornosti ctěného čtenáře doporučují také starší články v některých kategoriích, zejména Knihy a Ze života, kde jsou mj. potenciálně zajímavé výsledky průzkumů starých i novodobých pramenů týkajících se hudební stránky oficia a reflexe slavení zažitých na vlastní kůži či zprostředkovaných záznamem.

Návody - zpěv, oficium

Chceme/chci začít zpívat oficium. Kuchařka pro začátečníky

30. 10. 2012 Projekt

Directorium chori ... Congregationis Oratorii, 1753

25. 09. 2012 Knihy

Modely zpívané liturgie hodin

04. 12. 2011 Liturgie

O projektu In adiutorium

Chorál, tradice a autorská práva

01. 02. 2012 Projekt

Ještě jednou ke koncepci Antifonáře

03. 01. 2014 Projekt

Antifonář k Denní modlitbě církve - do třetice

21. 09. 2012 Projekt

Antifonář k Denní modlitbě církve - přemýšlím dál

09. 08. 2012 Projekt

Antifonář k Denní modlitbě církve. Velkolepé plány

08. 06. 2012 Projekt

Návody - technické

Typographus - revoluční nástroj pro rychlou sazbu zpěvníků

22. 07. 2013 Projekt

Kdo hledá, najde

20. 04. 2013 Projekt

"liturgy-friendly" fonty

04. 08. 2012 Jiné

Tip k tisku brožur

01. 04. 2012 Projekt