štítek sny:

Směřování projektu?

22.1.2011 15:00 | kategorie: Projekt | štítky: | Komentáře

To, co dělám okolo tohoto webu, možná není úplně případné nazývat projektem. Protože vlastně nemám před sebou žádný jasný cíl, ke kterému bych směřoval. Když si pro sebe zhudebním nějaký malý kousek liturgie hodin, obvykle ho po čase přepíšu do počítače, LilyPond z něj udělá hezký notový list a já ho tu vystavím. Občas zpracuji nějaký malý ucelený systém, jako např. invitatorium se všemi antifonami (já vím, ještě zdaleka nejsou všechny - a když s trochou odstupu vidím nekvalitu celého materiálu, ptám se, jestli není lepší neztrácet na něm síly a začít z gruntu znovu) nebo soubor antifon opakovaně používaných v určitém liturgickém období, např. materiály pro adventní a vánoční modlitbu uprostřed dne. Pokud se do něčeho pouštím systematicky, vybírám si zpravidla věci, které se hodně opakují. Také se snažím nedělat zbytečně něco, co už udělal někdo jiný lépe. Protože primární uplatnění toho, co tvořím, je u mě doma, jsou všechny "skladby" jednohlasé a bez doprovodu (ostatně rozepsat něco do vícehlasu nebo napsat doprovod, třeba varhanní, prostě neumím...).

Napsal jsem, že neprojektuji, neplánuji. Občas ale sním. Bylo by krásné vytvořit český antifonář - kompletní soubor antifon, nápěvů k žalmům a responsorií. Ale (konec snění, je ráno, budík zvoní :) ) nechci si tenhle sen před sebe stavět jako plán - jednak vím, že mi časem "dojde dech" a najdu si nějakou jinou hru, než je zhudebňování antifon, jednak by přínos hotového díla neodpovídal množství vynaloženého času a energie. (Ne že by nebylo dobré mít český antifonář, ale když už, tak kvalitní - a na vytvoření něčeho takového mi schází kompetence.)

Tož co lze od projektu-neprojektu In adiutorium očekávat? Pustil jsem se do čtyřtýdenního cyklu žaltáře: rád bych pro každý žalm/kantikum našel vhodný nápěv z gregoriánské palety (viz např. tento přehled) a složil antifonu v příslušné církevní tónině. Pravděpodobně při tom zkusím využít některé nápěvy antifon z Liber usualis a z Antiphonale Romanum. (Zaměřením na antifony ze žaltáře sleduji výše naznačené principy: jsou to texty, které během liturgického roku jsou mnohonásobně využívány a zároveň ještě nejsou zpracované - narozdíl např. od oficia vánočního a velikonočního.)

Vedle antifon žaltáře mě lákají responsoria (responsorium brevis = "zpěv po krátkém čtení"). V tradici gregoriánského chorálu jsou často značně propracovaná a poměrně náročná a melodie sleduje text; já bych rád postupně vytvořil několik nápěvů použitelných univerzálně (to nutně znamená převážně recitativních, podobných tomu, když se responsorium zpívá na žalmový nápěv) a některá vybraná responsoria příp. zhudebnil zvlášť.