Projekt

Zprávy o pracích na projektu In adiutorium, plány jeho dalšího vývoje.

Ze života

Zejm. reflexe nad osobně nebo zprostředkovaně zažitými zpívanými nešporami, popř. dalšími částmi liturgie hodin.

Web

Věci vztahující se k webové presentaci projektu, popř. ke spřízněným webovým stránkám.

Knihy

Knihy současné i staré, české i zahraniční.

Texty

Články vztahující se k liturgickým textům, bez zvláštního zřetele k problematice jejich zhudebnění.

Rubriky

Problematika liturgických předpisů, jejich výkladu a aplikace. (Mnoho související problematiky je traktováno také v kategorii Ze života, neboť jde o autorovu zvrhlou zálibu.)

Jiné

Co se do ostatních kategorií nevešlo.

Liturgie

Ne zcela jasně vymezená kategorie pro články, které nejsou primárně zaměřené ani na liturgické texty, ani na rubriky, ani se netýkají projektu.