Jiné

Co se do ostatních kategorií nevešlo.

Projekt

Zprávy o pracích na projektu In adiutorium, plány jeho dalšího vývoje.

Ze života

Zejm. reflexe nad osobně nebo zprostředkovaně zažitými zpívanými nešporami, popř. dalšími částmi liturgie hodin.

Web

Věci vztahující se k webové presentaci projektu, popř. ke spřízněným webovým stránkám.

Knihy

Knihy současné i staré, české i zahraniční.

Texty

Články vztahující se k liturgickým textům, bez zvláštního zřetele k problematice jejich zhudebnění.

Rubriky

Problematika liturgických předpisů, jejich výkladu a aplikace. (Mnoho související problematiky je traktováno také v kategorii Ze života, neboť jde o autorovu zvrhlou zálibu.)

Liturgie

Ne zcela jasně vymezená kategorie pro články, které nejsou primárně zaměřené ani na liturgické texty, ani na rubriky, ani se netýkají projektu.