Repozitář "Meum intende"

10.3.2015 18:21 | kategorie: Projekt | Komentáře

Již dlouho zde nabízím i některé zpěvy, jejichž nejsem autorem, ale jsou volně šiřitelné a dosud nebyly nikde veřejně k mání. Nedávné získání prvního většího souboru takových zpěvů - oficia slavností Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně od dačických karmelitek - mě přivedlo k rozmýšlení, kde zpřístupnit zdrojové kódy sazby. Nepřišlo mi úplně vhodné přidat je do repozitáře In adiutorium, protože ten jednak tvoří v drtivé většině moje autorská díla, jednak má jasný profil daný cílem vytvořit úplný český antifonář. Když porůznu sbírám cizí zhudebnění textů denní modlitby církve, sleduji jiný cíl: aby moje bídné výtvory měly konkurenci, aby ten, kdo chce zpívat oficium, měl z čeho vybírat, a aby případný budoucí "Řehoř Veliký" měl z čeho sestavovat svůj "antifonář cento".

Pro sbírku svobodných zhudebnění částí oficia od jiných autorů jsem nakonec založil na githubu vlastní repozitář. Jeho (samostatně nesmyslný) název "Meum intende" odkazuje k projektu "In adiutorium", jehož je jakýmsi doplňkem či rozšířením.

Hotové noty budou i nadále zde na webu, na stránce Noty ke stažení, v sekci Od jiných autorů.