Nové:

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

FraStan (P. František Staněk)

V sekci Noty jsou k nalezení majitelem webu kompletně zhudebněné "první nešpory ze slavnosti sv. Jana Nepomuckého" pro nějaké místo, kde se slaví ve stupni slavnosti. Normálně je to v Čechách svátek, na Moravě památka, a v breviáři tudíž vlastní texty pro první nešpory nejsou. Většina textů je tedy z prvních nešpor o jednom mučedníkovi v době velikonoční, vlastní je orace a hymnus (který jediný není tak úplně podle předpisů, ale pro veřejné slavení je vybraný rozumně).

Knihy

Hymny z breviáře (EBEN Petr)

Pět jednohlasých hymnů na texty Václava Renče s doprovodem klavíru. Texty jsou z větší části součástí "zeleného hymnáře".

  • Stůj při nás, Tvůrce laskavý (dvě zhudebnění) - v zeleném hymnáři není, ale je v českém dominikánském breviáři
  • Již nese světu jitřenka - žaltář, úterý lichých týdnů, ranní chvály (pozor, text se od znění v zeleném hymnáři výrazně liší)
  • Dechnutím krále Hospodina - Zvěstování Páně, modlitba se čtením
  • Ó, blažení, kdo v Tebe věří - doba velikonoční, ranní chvály

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)