Nové:

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Page personnelle de Luca Basilio Ricossa

V mariánské sekci stránek se lze proklikat k nešporám a kompletáři z malého mariánského oficia (officium parvum B.M.V.) s notami.

Nápěvy antifon se tu mírně, tu výrazněji liší od těch, které najdeme v Antiphonale Romanum 1912. Zdroj bohužel není uveden. Prof. Ricossa je muzikolog, takže snad jde o jeho vlastní transkripce z nějakého manuskriptu.

Knihy

Kompletář pro všední dny (OLEJNÍK Josef)

Zatím bylo publikováno jen jako příloha diplomové práce věnované Olejníkově osobnosti a dílu. Kompletní text práce včetně příloh je on-line:

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)