Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
20.12.2023

Aktualisována brožurka s oficiem slavnosti Narození Páně. Deset let od posledního vydání už značně zaostávala za vývojem nápěvů v notových listech.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Saint Meinrad Monastery

Na stránce s notami ke stažení jsou nápěvy psalmodie, připravené zvlášť pro potřeby oficia v angličtině. Hudební jednotkou tu není verš žalmu, jak je obvyklé, ale strofa o dvou až šesti poloverších.

Knihy

Kompletář pro všední dny (OLEJNÍK Josef)

Zatím bylo publikováno jen jako příloha diplomové práce věnované Olejníkově osobnosti a dílu. Kompletní text práce včetně příloh je on-line:

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)